محلول های افزاینده اکتان بنزین

aliali
11 بازدید

OCTANE BOOSTER +2:

افزایـش دهنـده 2 عدد اکتـان بنـزیـن بهسـوزی سوخـت هـای بنزینـی را افزایـش مـی دهد. همچنـیـن در خودرو هـایی کـه تکنولـوژی ساخـت موتـور آنهـا درجه اکتـان بالایی را نیـاز دارد، قطعـا می تواند نیـاز آنهـا را تامیـن نمـاید.

مصـرف اکتـان بوستـر بـه استـارت راحـت تـر خودرو در هـوای سـرد کمک مـی نماید؛ همچنـیـن باعـث پـاکسـازی کامـل سیستـم احتـراق مـی گـردد.

بـرای حجـم موتـور هـای 1300 تا 2400 سـی سـی

OCTANE BOOSTER + PLUS:

افزایـش دهنـده اکتـان بنـزیـن بهسـوزی سوخـت هـای بنزینـی را افزایـش مـی دهد. همچنـیـن در خودرو هـایی کـه تکنولـوژی ساخـت موتـور آنهـا درجه اکتـان بالایی را نیـاز دارد، قطعـا می تواند نیـاز آنهـا را تامیـن نمـاید.

مصـرف اکتـان بوستـر بـه استـارت راحـت تـر خودرو در هـوای سـرد کمک مـی نماید؛ همچنـیـن باعـث پـاکسـازی کامـل سیستـم احتـراق مـی گـردد.

بـرای حجـم موتـور هـای 2400 تا 3000 سـی سـی

دسته بندی محلول های شستشو
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

77+ محصولات
1+ کاربران
129+ مطالب وبلاگ
Call Now Buttonتماس با ما
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت