بهترین روش های تشخیص عیوب انژکتور

پشتیبانیپشتیبانی
بهترین روش های تشخیص عیوب انژکتور

در اینجا می خواهیم روش تشخیص عیوب انژکتور و بد روشن شدن موتور همراه استارت بپردازیم که در زیر تعریف می شود:

روش تشخیص عیوب انژکتور:

اندازه گیری اهم سیم پیچ انژکتور با استفاده از دو پایه آن

اندازه گیری ولت ارسالی به انژکتور با استفاده از سوکت متصل به سیم کشی خودرو.

پیدا کردن خطا از طریق دستگاه دیاگ
کنترل پاشش از طریق اتصال به دستگاه انژکتور شور

تمیز کردن انژکتور ها بعد از حدود ۵۰۰۰۰ کیلومتر عمر مفید ان هارو بیشتر خواهد کرد.

این ها نمونه هایی روش تشخیص عیوب انژکتور بودند.

علل خرابی زود هنگام گیربکسهای اتوماتیک در ایران

روغن گیربکس و فیلتر آن باید در زمان های معین تعویض شوند. در سرویس گیربکس تنها تعویض روغن کافی نیست و باید کارتل گیربکس باز شده و فیلتر آن تعویض و یا سرویس شود.

رسیدگی به فیلتر بسیار مهم است. چون فیلتر گرفته، باعث عبور کمتر جریان روغن و آسیب شدید و اغلب باعث سوخته شدن گیربکس میشود. بعضی از گیربکس های مدل بالای امروزی مثل پژو 206، هیوندا، کیا، فیلتر در داخل گیربکس نصب شده و یا به عبارتی گیربکس های یک بار مصرف هستند چون با کثیف شدن و گرفته شدن فیلتر عمر گیربکس نیز به پایان می رسد. بنابراین دقت تعویض به موقع روغن در این گیربکس ها عملا میتواند عمر گیربکس را بالاتر ببرد.

مشکلات-انژکتور
مشکلات-انژکتور

تست کوئل های دوبل خطی (بدون وایر شمع ):

تست سیم پیچ اولیه کوئل اول: ابتدا سوکت کوئل را کشیده و دو سر پروب اهم متر را به پایه های 1 و 4 اتصال می دهیم . مقاومت باید حدود 6/0 اهم باشد.

تست سیم پیچ اولیه کوئل دوم: دو سرپروب اهم متر را به پایه های 2 و 3 اتصال می دهیم . مقاومت باید حدود 6/0 اهم باشد.

در غیر این صورت سیم پیچ اولیه کوئل ها ایراد دارد و کوئل باید تعویض شود.

تست سیم پیچ ثانویه کوئل اول: ابتدا کوئل را از سر شمع ها جدا می کنیم.

سپس دو سر پروب اهم متر به برجک های خروجی کوئل اول یعنی برجک مربوط به شمع های 1 و 4 اتصال می دهید مقاومت باید حدود 22 کیلو اهم باشد

تست سیم پیچ ثانویه کوئل دوم: دو سر پروب اهم متر را به برجک های کوئل دوم یعنی برجک مربوط به شمع های 2 و 3 اتصال می دهیم. مقاومت باید حدود 22 کیلو اهم باشد.

در غیر اینصورت سیم پیچ ثانویه کوئل ها ایراد دارد و کوئل باید تعویض شود.

تنظیم مقدار ولتاژ خروجی و آوانس جرقه زنی به عهده ECU می باشد.

قسمتی را که سوکت به کوئل وصل می شود ، ورودی کوئل (سیم پیچ اولیه) می گویند.

قسمتی را که وایرها و یا مستقیما شمع ها به کوئل دوبل معمولی به این صورت است که از طرف سوکت برای وایر شمع های 1 و 4 و در طرف مقابل وایر شمع های 2 و 3 است. جابجا شدن وایر های 1 و 4 با هم و 2 و 3 باهم فرقی نمی کند، چون کوئل ها جفت جفت می زنند.

از سیم کنار کوئل دوبل برای منظور های زیر استفاده می شود:

برای نصب خازن 3600 میکروفاراد ، با بدنه کردن آن برای حذف پارازیت های کوئل
برای چک کردن رسیدن ولتاژ V12+ به کوئل
برای یکسره کردن برق کوئل در مواقعی که رله دوبل سوخته باشد.

بعضی مواقع خودرو روشن نمی شود. اما رله دوبل سالم است(با باز کردن سوئیچ پمپ بنزین کار می کند) وبا دادن برق یکسره به سیم اضطراری کوئل ، خودرو روشن می شود.

دلیل آن است که سیم پیچ ثانویه یکی از کوئل ها خراب است و یا تعویض کوئل خودرو روشن می شود.

در پژو 206(بدون سنسور میل سوپاپ) هنگام جرقه زدن، ECU از سنسور دور موتور متوجه می شود که نوبت جرقه زنی سیلند ر1 و 4 است ولی ECU نمی داند که کدام یک از آنها در زمان جرقه زنی (مرحله احتراق) قرار دارد.

ولتاز ایجاد شده در شمع سیلندری که در حالت تراکم است زیادتر از شمعی است که در حالت تخلیه قرار دارد.

در داخل کوئل یک دیود اوپتوکوبلری وجود دارد که سیگنالی را از پایه 3 کوئل به ECU ارسال می کند که نشان می دهد زمان جرقه زدن کدام سیلندراست.

ريست كردن پدال گاز و سوئیچ:

١- سوئیچ را تا انتها باز ميكنيد

٢- حدود ٢٠ ثانيه منتظر مى مانيد

٣-پدال گاز را تا انتها فشار داده و ٢٠ ثانيه نگه داريد

٤- بدون اينكه پا را از روى پدال بردارين كليد را كامل ببندين

٥- ٢٠ ثانيه منتطر بمانيد و بدون فشار دادن پدال گاز استارت بزنيد و ماشینتون رو روشن کنید.

نکته مهم:

اگر خودرو شما دارای علایمی از قبیل ریپ زدن و خاموش کردن در برخی دورها و . . .بود.

اگر دستگاه دیاگ موارد سنسوری را بدون عیب نشان داد حتما ولتاژ خروجی آلترناتور و به قول مکانیکهای عزیز همان دینام را چک کنید.

اگر ولتاژ خروجی بالا باشد علاوه بر به هم ریختن سیستم موتور و …

خطر آسیب رسیدن به برخی وسایل الکتریکی و الکترونیکی وجود دارد.

ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﯾﺴﺖ ایسیو ‏( ECU Engine ‏) ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ؟

ایسیو ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮﻭ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻟﺤﻈﻪﺍﯼ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﯼ، ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎﯼ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻣﻮﺗﻮﺭ، ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ‏( ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﺕ ﭘﺎﺷﺶ ﺳﻮﺧﺖ، ﺯﻣﺎﻥ ﺟﺮﻗﻪ ﻭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺯﯼ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭﻫﺎ ﻭ… ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ . ﺍﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮﻭﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻤﻨﻮﻋﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺷﺎﻣﻞ CPU ، ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰ ﺍﺳﺖ.
ایسیو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻣﺘﺼﻞ ﺍﺳﺖ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺮﻭﺟﻲﻫﺎ ﮐﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ :
ﺍﻧﮋﮐﺘﻮﺭﻫﺎ، ﺟﺮﻗﻪ ﺯﻥﻫﺎ ﻭ … ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻲﮐﻨﺪ .
ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎﻱ ﮐﻴﺖﻫﺎﻱ ﺍﻧﮋﮐﺘﻮﺭﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ایسیو ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂﻣﻮﺗﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻨﺪ.

انژکتور
انژکتور

ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ :

ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺩﻭﺭ ﻳﺎ RPM

ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺎﻧﻴﻔﻮﻟﺪ ﻳﺎ MAP

ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺩﺭﻳﭽﻪ ﮔﺎﺯ ﻳﺎ TPS

ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺩﻣﺎﻱ ﺁﺏ ﻳﺎ CTS

ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺩﻣﺎﻱ ﻫﻮﺍ ATS

ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺍﮐﺴﻴﮋﻥ

ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺿﺮﺑﻪ

ﺍﺳﺘﭙﺮ ﻣﻮﺗﻮﺭ

ﺩﺭ ﺣﺎﻓظه ایسیو ﯾﮏ ﺳﺮﯼ ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺽ ﺩﺭ درون ایسیوﺑﺎﺭ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﻭ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺪ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﺪ .

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ دلایل برای تشخیص عیوب انژکتور، ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺧﺮﺍﺑﯽ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺴﻮﺭﯼ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﻪ ECU ﺍﺭﺳﺎﻝﻣﯿﮑﻨﺪ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﯼ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﺭ ﺣﺎﻓﻈﻪ ECU ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺭﺍ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ : ﺳﻨﺴﻮﺭ MAP ، ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺩﺭﯾﭽﻪ ﮔﺎﺯ ﻭ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺩﻭﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻫﺮﮐﺪﺍﻡ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﯾﻮﻧﯿﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﯾﻮﻧﯿﺖﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﻪ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻓﺸﺎﺭ ﻫﻮﺍﯼ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﮐﻪ ﺳﻨﺴﻮﺭ MAP ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺩﯾﺮﯼ ﮐﻪ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎﯼﺩﻭﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻭ ﺩﺭﯾﭽﻪ ﮔﺎﺯﺑﻪ ECU ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻨﺪ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .

ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ECU ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺴﻮﺭ فشار منیفولد ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﯼ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﮐﻤﺘﺮ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮﺩ .

ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺳﻨﺴور فشار منیفولد ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺳﺎﻟﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﺣﻔﻈﻪ ﯼ ECU ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎ ‏(ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ : ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ ،ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺩﺭﯾﭽﻪ ﮔﺎﺯ ، ﺳﻨﺴﻮﺭ مپ و…) ﭼﻮﻥ ﻫﻨﻮﺯﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﯼ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﺭ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯼ ECU ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ECU ﺭﺍ ﺭﯾﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻭﻟﯿﻪ ‏( ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ‏) ﺑﺮﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﺪ .

ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺮﺍﺯ ﺩﻻﯾﻞ ﺭﯾﺴﺖ ECU ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺪﻫﺎﯼ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻓﻊ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯼ ECU ﭘﺎﮎ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ .

ﮔﺰﯾﻨﻪ ﯼ ﺭﯾﺴﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺪﻫﺎﯼ ﺧﻄﺎ ﺍﺯ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﯾﻮنیت پاک شود.

بد روشن شدن موتور همراه استارت:

زیاد در صبح برای خودروهای

انواع تیپ های ۲۰۶
پارس
سمند
ال نود
پراید

اگر موتور، با استارت زیاد روشن شده و سپس، دود سفید از اگزوز خارج می شود و موتور لرزش دارد، احتمالاً علت آن ورود آب به فضای احتراق است که خرابی واشر سرسیلندر دلیل آن است. یکی دیگر از نشانه های آن ورود روغن به آب رادیاتور است.

اگر موتور پس از استارت زدن زیاد روشن شده و سپس دود سیاه از اگزوز خارج می شود، علت زیاد بودن نسبت بنزین به هوا در فضای سیلندر است، دلیل آن می تواند یا خرابی سنسور دمای موتور و یا نشتی بنزین از انژکتورها باشد.

اگر موتور دیر روشن شده و سپس دود آبی از اگزوز خارج شود، علت نشتی روغن به محفظه احتراق است و دلیل آن خرابی #رینگ پیستون, اجزای آب بندی #سوپاپ می باشد,

اگر موتور دیر روشن شده و هیچ دودی از اگزوز خارج
نمی شود، دلیل آن می تواند نسبت کم بنزین به هوا در محفظه احتراق، خطای #سنسور_دمای_موتور، ضعیف بودن #جرقه_شمع، خرابی #کوئل، پایین بودن تراکم موتور به دلیل سفتی #فیلر_سوپاپها و یا نامرغوب بودن #سوخت باشد.

  گاهی تغییرات شدید آب و هوایی باعث می شود که موتور خودرو با استارت های مکرر روشن شود، این موضوع به تنظیمات سیستم سوخت رسانی و تامین هوای موتور مربوط می شود، زیرا ECU خودرو، بر اساس تنظیمات قبلی این ترکیب را برای موتور فراهم می کند.

نوع روغن موتور مورد استفاده نیز در تعداد استارت صبحگاهی مؤثر است، به ویژه در زمستانها و هوای سرد.

روی روغنهای موتور عبارتی بصورت 10W40 نوشته شده که عدد قبل از دبلیو (10)، ضریب گرانروی روغن در دمای پایین و عدد بعد از دبلیو (40)، ضریب گرانروی روغن در دمای بالا است.

 استفاده از روغن هایی با ضرایب کمتر گرانروی روغن در دمای پایین و ضریب بیشتر گرانروی روغن در دمای بالا، که البته گران تر هم هستند، باعث می شود موتور در زمستان راحت تر روشن شود.

دلایل برتری موتور EF7 به موتور XU7:

پیشرانه‌های سری XU در حجم‌های بین ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی از سال ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۰ در مجموعه‌ی پژو و سیتروئن به کار گرفته می‌شدند، که در این میان موتور XU7 با حجم ۱۷۶۱ سی‌سی به دلیل استفاده در پر‌تیراژ ترین خودروهای داخلی‌ برای‌مان شناخته شده‌تر است. فروش خودرو، هر چند سازنده‌ی داخلی در گذر زمان با انجام اصلاحاتی سعی در بروز نگاه داشتنش داشته، ولی هنوز موتوری پرسرو‌صدا و پُرمصرف (نسبت به حجم) است و تنها به دلیل آشنایی گسترده‌ی تعمیرکاران ایرانی و همچنین سهولت تامین قطعات یدکی محبوب است!

در حدود یک دهه‌ی پیش، ایران‌خودرو با همکاری مرکز تحقیقات موتور آلمان موفق به طراحی پیشرانه‌ای جدید با حجم ۱۶۴۵ سی‌سی شد، که ‌(علی‌رغم مزیت‌های فراوان نسبت به XU7) به دلیل استراتژی‌های فروش سردرگم و عدم تامین گسترده‌ی لوازم یدکی در اوایل و مقاومت تعمیرکاران و خریداران در مقابل کالای جدید، کم فروغ حاصل شده بود اما پس از تجربه خوب در بازار حالا یکی از پر فروش های محصولات سازنده شده است.(سمند،دنا)

بررسی مهم‌ترین مزیت‌های موتورEF7

۱. با گاز (cng)سازگار‌تر است

موتورEF7 با نسبت تراکم ۱۱.۲ سازگاری بالاتری با سوخت گاز دارد، بنابراین بدون هیچ مشکلی می‌توانید در حالت گاز استارت زده و رانندگی کنید و در اصل این موتور برای گاز سوز بودن طراحی گردیده است و در بین بهترین موتورها برای سوخت گاز می باشد.

۲. لرزش و صدای کمتر

در صورت نگهداری صحیح، لرزش و صدای کمتری نسبت به سایر تولیدات داخلی به داخل کابین راه می‌یابد. هر چند در دورهای بالا آوای موتور به گوش می‌رسد.

۳. سوپاپ‌های بیشتر با زمان‌بندی متغیر

اکثر XU7 های ایرانی از نوع ۸ سوپاپ هستند، ولی EF7 از نوع ۱۶ سوپاپ با دو میل بادامک در سرسیلندر است. وجود سامانه‌ی زمان‌بندی متغیر سوپاپ‌ها (VVTi) علاوه بر تزریق گشتاور بیشتر به موتور، باعث کاهش آلایندگی و مصرف سوخت شده است.

۴. بدون نیاز به فیلرگیری

فیلرها از نوع هیدرولیکی هستند، یعنی فاصله‌ی بین تایپیت‌ و سوپاپ با فشار روغن در بهترین حالت خود قرار می‌گیرد و نیازی به فیلر‌گیری دستی ندارد.

۵. داغ نمی‌کند

وجود سیستم خنک‌کن روغن تاثیر مطلوبی در کاهش دمای این موتور دارد. بنابراین در شرایط استاندارد میل زیادی به جوش آوردن ندارد و دیرتر داغ می‌کند.

۶. کویل‌های جداگانه

همانند بیشتر پیشرانه‌های روز دنیا، سیستم برق EF7 از نوع کویل‌های جداگانه برای هر سیلندر (Coil-on-plug) است. از مزیت‌های این سیستم کوتاه شدن طول وایرها و افزایش قدرت جرقه‌ی شمع‌ها و تولید قدرت بیشتر است.

۷. حجم موتور کمتر با قدرت بیشتر

با وجود حجم کمتر، این موتور نسبت به XU7 سیزده اسب‌بخار قوی‌تر است، بنابراین شتاب بهتر و مصرف سوخت و آلایندگی کمتری دارد.

تفاوت فلش زدن و مقدار اولیه دادن با دیاگ:

می دانید که بعضی از پارامترها مثل فشار هوا در حالت سویچ باز یا هوای اطراف ماشین هر چندگاهی توسط ECU اندازه گیری می شود و ECU اونو به عنوان مرجع ذخیره می کند.
این اتفاق گاهی پیش میاد و همیشگی نیست. شما وقتی مقداردهی اولیه را می زنید همین مقادیر دوباره اندازه گیری می شود.

ولی فلش حالتی شبیه ریست کردن است.

مثلا سنسور دریچه گاز پس از مدتی کارکرد طبیعتا به دلیل حرارت و سرد و گرم شدن مقاومتش میره بالا.
اما می بینیم که ماشین مشکلی براش پیش نمیاد مگر اینکه مقاومتش خیلی بره بالا
علت چیست؟

چون ECU خودشو با مقاومت جدید کم کم وقف داده است حالا به جایی میرسه که از توان ECU خارج است چون مقاومت زیاد رفته بالا و باید سنسور را عوض کنید.
پس از تعویض، مشکل به شکل دیگری خودش را نشان می دهد و هنوز حل نشده است که وقتی فلش می زنید ECU برمی گردد به تعریف هایی که در کارخانه انجام شده و این عمل باعث می شود سیستم مجدد به حالت طبیعی برسد.

پس بین مقدار اولیه و فلش خیلی فاصله است. در نظر داشته باشید ایسیویی که فلش بخورد ۸۰% نیاز به مقدار اولیه دادن ندارد.

تفاوت دانلود با فلش در چیست؟

دانلود شبیه عوض کردن ویندوز در کامپیوتر است و به طور دقیق تر می شود گفت شبیه اپ گرید کردن ویندوز است یعنی شما با پاک کردن و دوباره برنامه ریختن سر و کار دارید یا اگر ۰ و ۱ ای تو برنامتون کم و زیاد شده یا جابجا شده برمی گردد به حالت کارخانه و برنامه ریزی سیستم تون مجدد انجام می شود در حالی که فلش همانطور که گفتم عمل می کند فلش برنامه رو دستکاری نمی کند ولی دانلود روی برنامه ECU تغییر ایجاد می کند.

افزايش توان در موتور (به روش تيونينگ) :

1 – افزایش توان با سیستم MSD:

هرچه جرقه با کیفیت و قدرت بیشتری صورت گیرید احتراق بهتری در موتور ایجاد می گردد.
در یک سیستم جرقه زنی استاندارد در هر احتراق 1 جرقه زده می شود. اما سیستم های msd در هر احتراق تا چند جرقه در یک شمع ایجاد می کنند .
فرق اين سيستم با سيستم استاندارد در اين است كه برق به وجود آمده در كوئيل بعد از نصب Igenation Control قويتر و منظم تر از سيستم استاندارد مي باشد.

2 – افزایش توان با Nos يا nitrous oxide:

• استفاده از گاز نيترواكسيد N20 معروف به نیتروس
• نيترو اكسيد N20گازي بي رنگ، بي بو و غير قابل اشتعال است. اين گاز سمي نيست اما خنده آور است. موقع شتاب گيري به صورت بسيار محدود مورد استفاده قرار مي گيرد. راننده در مواقع نياز با تزريق نيترو اكسيد به درون مانيفولد ورودي، ميزان اكسيژن مخلوط را بالا مي برد و موجب ايجاد احتراق قوي تري در اتاقك احتراق مي شود كه نتيجه مستقيم آن، افزايش چشمگير اما محدود و مقطعي توان توليدي موتور است . فشار داخل مخزن بايد بين ۸۵۰ تا ۱۱۰۰ psi باشد تا بتواند گاز را در حالت مايع نگاه دارد. گاز از طريق شلنگ تحت فشار به مجراي تفس موتور تزريق مي شود. به هنگام تزريق نيترو اكسيد، اين گاز از حالت مايع به گاز مي رود.

3 – افزایش توان با استفاده از هدرز:

• تخليه آسانتر گازهاي خروجي:
عامل كليدي در افزايش راندمان موتور بهبود تخليه گازهاي خروجي ازموتور است. هدرز براي هر سيلندر يك لوله كوچك تخليه گاز فراهم مي آورد. اين لوله هاي كوچك باعث مي شوند گاز خروجي از سيلندرها هنگام خروج به عقب پس نزند. هنگامي كه ديگر لازم نباشد سيلندرها براي تخليه گاز خود از يكديگر نيرو بگيرند. • هدرز ها نسبت به شکل، طراحی، و جنسهاي انها باعث افزایش قدرت از ۵٪ الی ۱۵٪ می شنود.

4 – تزریق اب مانيفولد ورودي:

در بسياري از موتورهاي با نسبت تراكم بالا در حالت تمام بار موتور”WOP” ) دريچه گاز كاملا باز( سيستم آبپاش وارد مدار ميشود و با تزريق مقاديری آب به صورت اسپری شده در داخل مانيفولد ورودي موتور مخلوط سوخت وهوا را خنكتر مي كند و و راندمان حجمي موتور بهبود مي يابد و نسبت تراكم بالاتري در موتور ايجاد خواهد شد.
تزريق اب در موتور باعث مقدار كمي الودگي و هم اسيب به موتور مي شود.

امیدواریم به پاسخ های خود در مورد روش تشخیص عیوب انژکتور و بد روشن شدن موتور همراه استارت رسیده باشیم.

شمع-انژکتور
شمع-انژکتور
دسته بندی مطالب آموزشی
اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
Call Now Button